Phật sự

Phật giáo Quận 12 tác pháp đối thú An cư

Thứ ba, 20 tháng 06 năm 2017
Vào lúc 7h30, ngày 16/05/ Đinh Dậu nhằm ngày 10/06/2017, chư Tăng toàn Quận 12 cung tựu về chùa Quảng Đức - điểm an tập trung để tác pháp đối thú an cư.

Khoá An cư tại Quận 12 năm nay do Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Quận làm Trưởng ban Tổ chức, hai Phó ban là Thượng tọa Thích Trí Thường và Thượng tọa Thích Lệ Thọ. Theo đó, Ban Tổ chức đã cung thỉnh HT. Thích Phước Thông làm Tuyên Luật sư, HT. Thích Minh Nghĩa làm Thiền chủ, HT. Thích Trí Anh Phó Thiền chủ và Đại đức Thích Pháp Toàn Hoá chủ. 
Trong lời khai mạc, Thượng tọa Thích Trí Chơn phát biểu: "Chùa Quảng Đức là điểm An cư tập trung quen thuộc trong trong nhiều năm của Phật giáo Quận 12. Ba tháng an cư, chư Tăng câu hội về đây để cùng nhau sách tấn, huân tu, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm đạo thể. Khóa An cư năm nay có 133 hành giả, đây là con số khá cao so với những năm vừa qua. Địa điểm An cư còn được gọi là "Tịnh Nghiệp đạo Tràng". Đạo tràng là nơi chư Phật thị hiện, chuyển pháp luân; Tịnh nghiệp là nơi chư tôn giả câu hội với thân tịnh nghiệp, khẩu tịnh nghiệp và ý tịnh nghiệp. Hành giả thanh tịnh hoá thân khẩu ý thì đó cũng chính là kiến lập đạo tràng và Đức Phật cũng sẽ có mặt với chúng ta. Ba tháng An cư là dịp để hành giả được xông ướp giáo pháp, nhuần thấm Tam Vô Lậu Học, nói tiếp huệ mạng của ba đời chư Phật. Mỗi hành giả trang nghiêm tự thân là lễ phẩm cao quý nhất dâng lên cúng dường chư Phật.”

DSC 2567

Sau giờ tập Tăng, hội chúng hướng về Tổ đường dâng hương lễ Tổ, sau đó tiến ra giảng đường tác pháp An cư. Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, các tỳ kheo tác lễ đối thú an cư.

DSC 2571

DSC 2575

DSC 2584

DSC 2587

DSC 2603

Lễ kết thúc vào lúc 9g30 trong niềm hoan hỷ của chư hành giả. Tu viện Khánh An có 6 vị tỳ kheo và 5 vị sa di tùng hạ tại Trường hạ Quảng Đức.

DSC 2615
Được biết Quận 12 có ba điểm an cư tập trung là, Trường hạ Tăng tại Chùa Quảng Đức và hai Trường hạ ni tại Chùa Vĩnh Phước và Chùa Long Thạnh

Một số hình ảnh ghi nhận được:

DSC 2530

DSC 2538

DSC 2545

DSC 2547

DSC 2550

DSC 2557

DSC 2556

DSC 2558

DSC 2576

DSC 2581

DSC 2583

DSC 2596

DSC 2612

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác

Back to top