Phật sự

Huyện Củ Chi: Lễ Bố Tát tại chùa Vạn Hạnh 2

Thứ hai, 30 tháng 09 năm 2019
Một vài hình ảnh lễ bố tát tại chùa Vạn Hạnh 2 ngày 01/09 Kỷ Hợi

0D44FB6C-FD54-4E40-AE13-5CD5C9AC0546

0EA789E5-8022-431F-BA09-E8ACCCB64BE5

 

5A0352CA-88EE-4BB9-812B-F0513D14CF50

06ED74E5-1CC4-4F15-9549-3F502F973A52

6F6EE895-FC5B-4298-93A4-16850C834A96

7F375FA8-90DA-4C76-80AA-8DC501A93A38

48EA633A-F13F-4C2B-876E-B7D52335DA7D

56B02447-9857-49F1-A139-617EC3BF6D3F

96A88D53-127E-463E-B2CC-F7F1405CC3A8

98D29212-3486-4403-BE07-1053BF38155F

99FF4467-C498-42B9-99CA-03336CD11CAB

37820820-95BB-4AD0-9DBB-4719F28471C1

 

 

13913AC4-EC35-424E-9801-34DE8505883B

16002D2E-3AF2-42C7-88F6-D6C614F2E4F0

78669B8E-E4F2-43D6-A593-E59B722542BD

FF8B868B-F0B8-4198-91B2-6C06D3DAD9C5

7C39FBFD-DC47-40A9-921B-3A2EEC686F2C

8C5555E4-FDE9-4DEF-9679-0D611FBE4FE1

9A40F7A1-9ACF-4EF6-9E2D-BBAD29960576

762BE93E-3416-4A5B-A38C-4CD145D87431

0924CC59-C78A-4E14-B2D2-168B761126A4

D850B5B2-3568-4505-9ED0-0F922653271A

 

40B07617-3D96-4AFB-8963-59B8FF209B21

B2616CFF-A9AA-455E-8912-BE3A0E54AEDC

D30325AB-6FAB-46B8-AFD0-E4EB538A5C6F

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác

Back to top