Phật sự

Lễ Bố tát tại Chùa Vạn Hạnh quận 12

Thứ ba, 24 tháng 10 năm 2017
Vào lúc 7 giờ 30, sáng ngày mùng 2/9/Định Dậu, lễ Bố tát định kỳ của chư Tăng trong quận 12 được diễn ra tại Chùa Vạn Hạnh.

Vào lúc 7 giờ 30 ngày mùng 2/9/Đinh Dậu, lễ Bố tát định kỳ của chư Tăng trong quận 12 đã diễn ra tốt đẹp tại Chùa Vạn Hạnh.

Thành phần tham dự gồm có chư Tăng - trụ trì các tự viện trong địa bàn Phật giáo quận 12. Và chư Ni của quận đã qua thỉnh Giáo giới về trú xứ Chùa Bửu Tạng để tổ chức bố tát cùng ngày.

Buổi lễ bố tát đã diễn ra trong không khí hòa hợp, thanh tịnh.

Sau đây là một vài hình ảnh của buổi lễ.

OI000001

OI000002

OI000003

OI000004

OI000005

OI000006

OI000007

OI000008

OI000009

OI000010

OI000011

Chư Ni qua thỉnh Giáo giới

 

OI000012

OI000013

OI000014

OI000015

OI000016

OI000018

OI000019

OI000024

OI000028

OI000031

OI000033

 

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác

Back to top