Thơ ca

Thích cho đi ngày càng nhiều phước báu

Thứ tư, 07 tháng 07 năm 2021

Thích cho đi ngày càng nhiều phước báu

Thích cảm ơn điều thuận lợi nhiều hơn

Thích giúp người ta thường gặp quý nhơn

Thích oán trách ngày thêm nhiều phiền não

Thích mãn nguyện niềm vui hay lai đáo

Trốn tránh thời thất bại rất chua cay

Thích sẻ chia bè bạn đến hằng ngày

Thường giận dữ ngày càng nhiều bệnh tật

Thích chiếm dụng sau nầy thành hành khất

Bố thí thường ngày càng được giàu sang

Thích hưởng thụ nợ khổ lắm đeo mang

Thích học hỏi ngày càng tăng trí tuệ

 

 

St

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác

Back to top