Suối Nguồn Tâm Linh

Suối Nguồn Tâm Linh

Cuốn sách là tập hợp một loạt các bài nói của Ajahn Chah, tức thầy Chah.

Thiền sư không dạy kinh điển, cũng không diễn giải kinh điển cho các Phật tử xuất gia, tại gia, hay bất kỳ người nào muốn tìm hiểu Phật giáo và đi theo nó. Những người đã đến bến bờ, họ không cần đến con thuyền nữa. Thầy Chah cũng vậy. Thầy không còn lệ thuộc kinh điển.

Từ cuộc đời tu thiền của mình, Chah đã gói Phật giáo lại thành những điều vô cùng giản dị: Giới, Định, Huệ, Duyên Khởi, Tứ diệu đế, Phật Pháp – chỉ có như vậy. Không phải Chah bảo ta đừng đọc kinh điển, ông bảo ta tập trung thực hành – phải làm mới hiểu được. Điều này cũng giống như bạn cứ đọc mãi về quả xoài, nghiên cứu nó mãi, nhưng bạn vẫn không biết nó, vì bạn không ăn nó bao giờ nên không thể hiểu vị chua, ngọt của xoài. Một khi bạn đã ăn nó, bạn sẽ không còn bận tâm với cái mớ lý thuyết về quả xoài nữa!

Đạo Phật là đạo giải thoát. Muốn giải thoát khỏi khổ, bạn phải nhận diện được nó, biết nguyên nhân của nó và rồi biết cách tháo gỡ nó. Chah dùng hình ảnh con người vì không biết nỗi khổ của mình, họ ôm nỗi khổ, vác nỗi khổ như vác cả tảng đá đè lên người. Vậy mà họ vẫn vác, họ còn vác đến chừng nào họ chưa nhận ra rằng đó là tảng đá đang đè lên mình. Tảng đá đó, theo Chah, là sự vướng mắc vào đủ mọi thứ của con người. Đó là đủ các cảm xúc, quan niệm, ham muốn…đang thống trị chúng ta hàng ngày mà chúng ta thường không nhận ra bản chất của chúng. Chúng ta để cho tâm mình bám chặt những thứ đó, đồng hóa mình với chúng, mà không biết rằng chúng vô thường và không có tự ngã.

Duyên khởi, vô thường, sinh diệt – đó là tự nhiên. Thân tồn tại theo quy luật của tự nhiên. Hãy để cho xúc cảm của chúng ta vận hành quy luật của tự nhiên, chúng đến rồi chúng đi như những vị khách, còn “ông chủ” tâm vẫn phải ở lại. Hay nói khác đi, phải học buông xả.

Hãy nhìn một mẩu gỗ vứt xuống sông – Chah nói, nó sẽ trôi ra biển nếu nó không vướng mắc vào những thứ ở hai bên bờ. Tâm cũng vậy, hãy để nó đến với bình yên – vốn là bản chất của nó - đừng vướng mắc vào ham muốn và cảm xúc.

Đọc “Suối nguồn tâm linh”, bạn còn được Chah chia sẻ những hướng dẫn và kinh nghiệm tuyệt vời về thiền nếu bạn thật sự muốn thực hành thiền để góp phần chuyển hóa tâm của bạn. Nhưng, ngay cả tập thiền, bạn cũng đừng đặt ra mục đích, vì còn mục đích là còn ham muốn. Hãy thiền chỉ để mà thiền.  

Khi có bình yên bên trong, bình yên bên ngoài sẽ có.

Back to top